Webb-TV

Webb-TV


26/04-2020

Ekumenisk gudstjänst. Magnus Lind predikar Se den här       

  

31/05-2020

Kjell Ström predikar Se den här

  

07/06-2020

Ekumenisk gudstjänst. Sven-Åke Fyhrlund predikar Se den här

   

16/08-2020

Kjell Ström predikar Se den här

      

30/08-2020

Kjell Ström predikar Se den här

   

01/11-2020

Tommy Ström predikar Se den här 


14/02-2021

Kjell Ström predikar Se den här


28/02-2021

Mark Munro predikar Se den här


14/03-2021

Kjell Ström predikar Se den här


11/04-2021

Ekumenisk Gudstjänst Magnus Lind predikar Se den här


28/04-2021

Mark Munro predikar Se den här - del 2


16/05-2021

Peter Janson predikar Se den här

 

13/06-2021

Rhode Maria Karlsson från Open Doors  Se den här


27/06-2021

Mark Munro predikar Se den här


12/09-2021 

      Sång, musik och predikan

      Marguerite & Karl-Olof Petersson Se den här

        

      10/10-2021

      Sång, musik och predikan

      Marguerite & Karl-Olof Petersson Se den här

       

      15/10-2021

      Mötesplatsen i Ivla OLW Del 1  Del 2 


      24/10-2021

      Tommy Ström predikar

      Sång av Wenche och Ove

      Lars-Uno, Keybord Roland Molin, Gitarr Se den här


      24/10-2021

      Tommy Ström predikar

      Sång av Wenche och Ove samt Carina Blick,

      Lars-Uno, Keybord Roland Molin, Gitarr Se den här


31/10-2021

Mark Munro predikar Se på Facebook  Se på Youtube

Sång och musik Siv och Jan


20/11 Kafékväll i Begadalskyrkan Lagan

Med Carina, Wenche, Ove och Lars-Uno


27/11 -2021

Lennart Larsson sjunger, spelar och talar.


28/11-2021 

Lennart Larsson sjunger, spelar och talar.


19/12 2021

Ett litet inslag från julfesten i Tannåker pingst


09/01-2022

Sång och musikgudstjänst med Marguerite och Karl-Olof Petersson


30/01-2022

Mark Munro Predikar och Maria leder lovsången


13/02 -2022

Sång och musikgudstjänst med Thomas & Anita Granath


20/02 -2022

Tannåker Pingst har glädjen att få gästa Jönköpings fria församling


20/03-2022

      Henry Holmberg predikar och sjunger

      Sång av Wenche och Ove, Carina Blick Tvärflöjt

      Lars-Uno, Keybord Roland Molin, Gitarr


03/04 -2022

Kerstin Svensson sjunger och berättar om sitt liv.

Övriga medverkande är Kjell, Ulla-Britt, Wenche, Ove, Lars-Uno och Roland


24/04-2022

      Marguerite och Karl-Olof Petersson. John Petersson. Roland Molin.


      29/05-2022

      Mark Munro predikar Sång Wenche och Ove Musik Lars-Uno och Roland


      14/08-2022   

      Sång & vittnesbördsmöte med bland annat våra vänner Kalle, Marguerite

      och John Petersson


      18/09-2022

      Lennart Larsson sjunger spelar och talar.


      09/10-2022

      Sånggudsstjänst/konsert med Johan & Gunilla Sigvardsson


      22/10-2022

      Kjell Ström predikar. Sång och musik Wenche & Ove, Lars-Uno samt Carina.

      Del 2 av mötet


      23/10-2022

      Kjell Ström predikar. Sång och musik, Wenche & Ove, Lars-Uno samt Carina


      19/11-2022

      Gudstänst i Gamla Hjälmseryd Medverkande: Predikan Kjell Ström.

      Sång och musik Wenche Ove & Lars-Uno


      20/11-2022

      Predikan Karl-Olof Petersson sång och musik Rosita och Mikael Lindblom

      samt Marguerite Petersson

      Del 2 av mötet


      27/11-2022     

      Gudstjänst tillsammans med Norra Bolmens Missionsförsamling.

      Predikar gör Mark Munro. Sång av Maria Eriksson.

  

      03/12-2022

      Tannåker pingst gästar gästar Jönköpings Fria Församling.


      04/12-2022

      Kjell Ström predikar. Sång & musik av Wenche Ove & Lars-Uno


      15/01-2023

      Kjell Ström predikar. Sång och musik Carina, Wenche, Ove och Lars-Uno


      05/02-2023

      Christian Andresson Barnvälsignelse


      19/02-2023

      Roland Nelsson predikar. Sång och musik. Roland, Carina, Lars-Uno,

      Wenche & Ove

      Missa inte fortsättningen! Efter avbrottet.


      12/03-2023

      IBRA-Möte med Linus Anderås på videolänk.

      Sång & musik. Wenche Ove och Lars-Uno


      18/03-2023

      Kafékväll i Kvillsfors med Wenche Ove & Lars-Uno


      31/03-2023

      Kafékväll i Torpa Sockenstuga med Wenche Ove & Lars-Uno


      02/04-2023

      Sång och musikgudstjänst med  Lindbergarna. Nenne & Martin


      13/04-2023

      Wenche Ove & Larsuno spelar på Kanal10


      16/04-2023

      Rosita och Mikael Lindblom besöker oss i Tannåker pingst

      Fortsättning


      14/05-2023

      Rickard Ahlberg från Sjukhuskyrkan Kronoberg

      Sång och musik Carina, Wenche, Ove och Lars-Uno

     

      14/06-2023

      Predikan Karl-Olof Petersson Sång och musik John och Marguerite


         Se hela Tältmötesserien på Bolmsö 21-30 juli 2023

         Vekkelseteltet "Tältet det sjunger om"!


      21/07-2023 Stig Jirenius Fyrklövern m.fl

      22/07-2023 Stig Jirenius Fyrklövern m.fl

      22/07-2023 Stig Jirenius Fyrklövern m.fl

      23/07-2023 Ove Marcelind m.fl

      24/07-2023 Emilia Lindberg m.fl

      25/07-2023 Emilia Lindberg m.fl

      26/07-2023 Island Country m.fl

      28/07-2023 Karin & Rickard m.fl 

      29/07-2023 Towe & Charlotta Widerberg m.fl

      30/07-2023 Mona Lars-Uno Wenche & Ove m.fl

      .........................


      21/10-2023

      Predikan Tommy Ström Sång & Musik Carina, samt Wenche & Ove 

   

      22/10-2023

      Predikan Tommy Ström Sång & Musik


      29/10-2023

      Predikan Mark Munro Sång & musik Siv, Jan & Lydia


      15/11-2023

      Sång & musikgudstjänst med Vännerna från Bäckseda


      17/12-2023

      Gudstjänst med adventssånger. Predikan av Tomas Andersson      21/01-2024 

      Predikan Kjell Ström

      Sång & musik Carina Blick Kjell Ström Wenche & Ove Stålenbring


      27/01-2024

      Tannåker Pingst gästar Jönköpings fria församling i Husqvarna.

      Medverkande bl.a Kjell Ström, Tomas Andersson, Lars-Uno Åkesson,

      Wenche och Ove Stålenbring


      11/02-2024

      Predikan Kjell Ström

      Övriga medverkande Tomas Andersson, Lars-Uno, Wenche & Ove


      18/02-2024

      Vi gästas av vännerna från Jönköpings fria församling,

      med Kalle och Marguerite i spetsen.

     

      25/02-2024

      Gemensamt med Norra Bolmens missionsförsamling Mark Munro predikar.

      Siv och Maria sjunger.


      20/04-2024

      Predikan Tommy Ström, Sång & musik Lars-Uno Carina Wenche& Ove m.fl 


      21/04-2024

      Predikan Tommy Ström, Sång & musik Lars-Uno Carina Wenche& Ove m.fl.

 

      12/05-2024 

      Gudstjänst. Predikan Tomas Andersson, Sång och musik av Carina Lars-Uno

      Wenche & Ove


      19/05-2024

      Sång och musikgudstjänst med Stig Jirenius och Lennart Larsson


      09/ 07-2024

      Vi gästas av Marguerite och Kalle från Jönköpings fria församling.