Webb-TV

Webb-TV


26/04-2020

Ekumenisk gudstjänst. Magnus Lind predikar Se den här       

  

31/05-2020

Kjell Ström predikar Se den här

  

07/06-2020

Ekumenisk gudstjänst. Sven-Åke Fyhrlund predikar Se den här

   

16/08-2020

Kjell Ström predikar Se den här

      

30/08-2020

Kjell Ström predikar Se den här

   

01/11-2020

Tommy Ström predikar Se den här 


14/02-2021

Kjell Ström predikar Se den här


28/02-2021

Mark Munro predikar Se den här


14/03-2021

Kjell Ström predikar Se den här


11/04-2021

Ekumenisk Gudstjänst Magnus Lind predikar Se den här


28/04-2021

Mark Munro predikar Se den här - del 2


16/05-2021

Peter Janson predikar Se den här

 

13/06-2021

Rhode Maria Karlsson från Open Doors  Se den här


27/06-2021

Mark Munro predikar Se den här


12/09-2021 

      Sång, musik och predikan

      Marguerite & Karl-Olof Petersson Se den här

        

      10/10-2021

      Sång, musik och predikan

      Marguerite & Karl-Olof Petersson Se den här

       

      15/10-2021

      Mötesplatsen i Ivla OLW Del 1  Del 2 


      24/10-2021

      Tommy Ström predikar

      Sång av Wenche och Ove

      Lars-Uno, Keybord Roland Molin, Gitarr Se den här


      24/10-2021

      Tommy Ström predikar

      Sång av Wenche och Ove samt Carina Blick

      Lars-Uno,Keybord Roland Molin, Gitarr Se den här


31/10-2021

Mark Munro predikar Se på Facebook  Se på Youtube

Sång och musik Siv och Jan


27/11 -2021

Lennart Larsson sjunger, spelar och talar.


28/11-2021 

Lennart Larsson sjunger, spelar och talar.