Hem

Tannåker 

 Pingst

Vi är en liten församling på landsbygden, dit alla är välkommna!


  

25/04 kl 16 Predikan Mark Munro

sång Maria & Anders

 

16/05 kl 16 Predikan Peter Jansson

 

30/05 kl 16 Predikan Kjell Ström

 

13/06 kl 16 Open Doors 

 

25/06 kl 16 Predikan Mark Munro

 

OBS! Gudstjänsterna sänds via Facebook