Hem

Tannåker 

 Pingst

Vi är en liten församling på landsbygden, dit alla är välkommna!

Bön & Bibelstudium i kyrkan varje måndagkväll kl. 18.30


     November


12/11 kl.16 Vännerna från Bäckseda. Sång musik och vittnesbörd


26/11 kl.10 Gudstjänst i Jonsboda. Kjell Ström predikar


     December


17/12 kl.16 Gudstjänst med adventssånger


     Januari


14/01 kl.14 Församlingens årsmöte, hos Blick.


21/01 kl.16 Gudstjänst Kjell Ström predikar


28/01 kl.10.00 Gudstjänst Kjell Ström gemensamt med Norra Bolmens Missionsförsamling i Jonsboda.


     Februari


11/02 kl.16 Gudstjänst Kjell Ström predikar


18/02 kl.16  Gudstjänst Kjell Ström predikar


25/02 kl.16 Mark Munro, Gemensamt med Norra Bolmens Missionsförsamling i Tannåker


     Mars


03/03 kl.16 Församlingsmöte hos Ove och Wenche


17/03 kl.16 Gudstjänst Kjell Ström predikar


24/03 kl.16 Gudstjänst Kjell Ström predikar


31/03 kl.10 Gudstjänst Kjell Ström gemensamt med Norra Bolmens Missionsförsamling i Jonsboda.


     April

Välkommen till våra samlingar!OBS! Gudstjänsterna sänds även på Facebook                    ...................................................


  

                Externa länkar


Föreningen Genesis. Vetenskap, Ursprung, Skapelsetro.


Answers in Genesis  

     

Science Confirms the Bible