Hem

Tannåker 

 Pingst

Vi är en liten församling på landsbygden, dit alla är välkommna!


Bön & Bibelstudium i kyrkan varje måndagkväll kl. 18.30


Välkommen till våra samlingar!      Maj


05/05 kl.16 Församlingsmöte


12/05 kl.16 Tomas Andersson predikar


18/05 kl.18 Stig Jirenius och Lennart Larsson. OBS! Bolmsö kyrka


19/05 kl.16 Stig Jirenius och Lennart Larsson


26/05 kl.14 Gudstjänst på Västergård 1, hos Kjell Ström. Gemensamt med Norra Bolmens Missionsförsamling. Predikar gör Tomas Andersson.

Sång och musik: Carina, Wenche & Ove samt Lars-Uno

                      OBS! Vid regn, Missionshuset i Jonsboda


      Juni


09-06 kl.16  Sång och musikgudstjänst med Kalle och Marguerite från Jönköpings fria församling.


14/06 kl.18 Trädgårdsgudstjänst hos Kjell Ström på Västergård 1 Bolmsö

Seth Olofsson Predikar och spelar Saxofon. Fika efter gudstjänsten.


16/06  Kl. 16 Seth Olofsson Predikar och spelar Saxofon.


30/06 kl.16 Gudstjänst, Mark Munro; Gemensamt med Norra Bolmens Missionsförsamling.
Välkommen till våra samlingar!


OBS! Gudstjänsterna direktsänds på Facebook


 Eller se dem i efterhand i vårt arkiv på hemsidan.


                    ...............................................................................


  

    Externa länkar


Föreningen Genesis. Vetenskap, Ursprung, Skapelsetro.


Answers in Genesis  

     

Science Confirms the Bible