Hem

Tannåker 

 Pingst

Vi är en liten församling på landsbygden, dit alla är välkommna!

OBS! Bön & Bibelstudie i kyrkan varje tisdagkväll kl. 18.3026/09 kl.10 Kjell Ström predikar i Jonsboda

Sång: Carina Blick


10/10 kl.16 Kjell Ström


23/10 kl.18 Predikan Tommy Ström


24/10 kl.16 Predikan Tommy Ström


31/10 kl.16 Mark Munro


20/11 kl.18 Lennart Larsson


21/11 kl.16 Lennart Larsson


Välkommen till våra samlingar!


  OBS! Gudstjänsterna sänds även på Facebook