Om oss

Pingstförsamlingen i Tannåker

 

I början av 1900-talet drog en väckelse fram över Sverige. Då började en liten skara troende från trakten runt Bolmsö och Tannåker samlas i hemmen för att be och läsa Bibeln. Dessa bildade 1914 en församling som kallades Filadelfiaförsamlingen i Tannåker. 

Efterhand som församlingen växte blev det trångt i stugorna och funderingarna om att bygga ett eget kapell växte fram. Församlingen började 1930 att planera bygget av en kyrkolokal. Det var ett stort projekt. Bygdens folk och de dåvarande medlemmarnas gav bidrag i form av pengar, virke, arbetskraft med mera. Utan all denna hjälp hade det inte gått att förverkliga denna byggnation.

Kapellet, som fortfarande är församlingens samlingslokal, invigdes den 31 juli 1932. Efter mer än 110 år är vår församling fortfarande aktiv i samma lokal, som numera heter Pingstkyrkan Tannåker.